Jongeren Ervaringsdeskundigen Zaanstad (JEZ)

''Was er, toen ik jong was, maar echt naar mij geluisterd. Werd mijn verhaal maar serieus genomen, vooral door volwassenen.''

Twaalf enthousiaste jonge ervaringsdeskundigen in Zaanstad helpen andere jongeren met problemen. Ze nemen jongeren serieus en kijken samen met ze naar oplossingen.

De getrainde ervaringsdeskundigen (Jongeren Ervaringsdeskundigen Zaanstad, JEZ) coachen andere jongeren met problemen en voorzien de Jeugd- en Sociale Wijkteams van advies.

Team JEZ op de foto met wethouder Jeroen Olthof (op de foto ontbreekt JEZ'er Niqui)

Diverse groep

De twaalf jongeren hebben hun kennis omgezet in kunde en voldoen hiermee aan de competenties die een goede ervaringsdeskundige moet bezitten. De groep is zeer divers: jonge moeders, jongeren met een stoornis in het autismespectrum, met psychiatrische problemen, dakloze jongeren en jongeren die niet geaccepteerd worden omdat ze LHBT-er zijn.

De jongeren van JEZ kunnen vanuit hun eigen ervaring goed naast andere jongeren staan, omdat zij zelf veel meegemaakt hebben.

Jongeren Ervaringsdeskundigen Zaanstad


Postadres: Stadhuisplein 100,
1506 MZ Zaandam

Contactpersoon: Claudia Janssen

Telefoon: 06 - 193 71 744

E-mail: c.janssen@rcodehoofdzaak.org

Gesprek met een JEZ'er Niqui

Niqui was 17 in 2013 toen hij na een hele reeks vervelende gebeurtenissen op straat kwam te staan. Zijn ouders waren gescheiden toen hij nog een peuter was. De opvoeding liet daarna te wensen over. 'Ik ben van nature een heel rustige jongen die altijd de kat uit de boom kijkt. Maar door een gebrek aan goede opvoeding werd ik onhandelbaar en had ik een grote bek.' 

Waar moet je heen als minderjarige in zo'n situatie? Geen huis, geen geld, geen school of werk, geen luisterend oor, alleen een rugzak met problemen, wat kleding en een buskaart. 'Ik leerde dat de jeugdhulpverlening niet veel voor mij deed. Noodopvang voor vijf dagen en hup, je staat weer op straat.' Gelukkig kon hij slapen bij vrienden in Rotterdam. Daarna kwam hij terug naar Zaanstad, waar hij naar veel omzwervingen bij het Fasehuis terechtkwam voor negen maanden. Vervolgens huurde hij een kamer bij een huisjesmelker die hem wegstuurde omdat hij als klokkenluider van de slechte staat van het pand werd gezien. Nu leeft hij weer op straat en soms bij vrienden, omdat wederom de gemeente hem niet kan helpen.

Veel jongeren op straat

Niqui is een slimme jongen. Hij wist dat als hij iets van zijn leven wilde maken, hij zelf nog harder aan de bak moest. En niet alleen voor zijn eigen situatie, ook voor andere jongeren In vergelijkbare omstandigheden. 'Alleen al in Zaanstad zijn minimaal vijftig jongeren geteld die op straat leven. Maar dat zijn er in werkelijkheid veel meer. Daarnaast is er ook een grote groep jonge moeders die geholpen en gehuisvest moeten worden. Niet voor te stellen, maar er zijn meisjes van vijftien die de deur uit zijn gezet omdat ze zwanger waren', vertelt Niqui.

Jongeren Ervaringsdeskundigen Zaanstad (JEZ)

Niqui is een van de twaalf jongeren die deze zomer het certificaat Jongeren Ervaringsdeskundige Zaanstad (JEZ) kreeg uitgereikt. Hij had via TED (Team Ervaringsdeskundigen Zaanstad) gehoord van JEZ en werd doorverwezen naar Claudia Janssen. Zij is coördinator JEZ bij RCO Hoofdzaak, die het trainingstraject in opdracht van de gemeente uitvoert. Claudia: ‘Het certificaat toont aan dat de twaalf getraind zijn om jongeren met hun eigen ervaring te ondersteunen richting mogelijke oplossingen. Niqui doorloopt op dit moment ook een individueel coachingstraject, waarin hij 1-op-1 coaching geeft aan een Zaanse jongere. Ook is hij druk in de weer met het grotere project dat wij ook een warm hart toedragen: een woongemeenschap voor jongeren met allerhande problematiek.’ 

Op de zeepkist

In het eerste Zaanstad Beraad na de vakantie, op 7 september in het stadhuis, deed Niqui zijn zegje voor de raadsleden. In vijf minuten schetste hij de moeilijke situatie waarin jongeren zoals hij zich bevinden en hield hij een pleidooi voor betere opvang van deze groep. Een plek waarin jongeren elkaar helpen vanuit eigen ervaring. Die vijf minuten bracht wel enige beroering onder de toehoorders teweeg.

De droom

 Niqui stelt zich een woongebouw voor, voor enkele tientallen jongens en meiden die weer perspectief en hoop krijgen voor de toekomst. Op werk of een opleiding, doordat ze elkaar vinden in gesprekken, culturele activiteiten en ondersteuning. 'Dat is mijn grote droom', zegt Niqui. 'Als dat van de grond komt, is het toch niet allemaal voor niets geweest.'

Ga naar Zaanstad.nl