Vrijwillige ouderen adviseurs (VOA's)

''Wij helpen senioren op het gebied van wonen, welzijn, zorg en financiën, waardoor zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen. We zoeken samen naar passende oplossingen voor de hulpvraag in aansluiting op de eigen wensen en behoeften. Uitgangspunt is het behoud en het versterken van de eigen regie en jouw welbevinden.''

De onafhankelijke cliëntondersteuner/ouderenadviseur van de Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA's) helpt senioren op gebied van wonen, welzijn, zorg en financiën, waardoor zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Onze cliëntondersteuners zijn op alle levensgebieden goed opgeleid en zoekt samen met de cliënt naar passende oplossingen voor de hulpvraag in aansluiting op de eigen wensen en behoeften. Uitgangspunt is het behoud en het versterken van de eigen regie en het welbevinden van de cliënt.

Een cliëntondersteuner kan voor uiteenlopende onderwerpen gevraagd worden, onder andere bij:

 •  Het voorbereiden en ondersteunen van een keukentafelgesprek
 • Het in kaart brengen van de eigen administratie
 • Het voeren van een gesprek voor versterking van eigen kracht en regie
 • Het zoeken naar hulp in de directe omgeving
 • Het zoeken naar algemene voorzieningen
 • Het aanvragen van ontheffing van gemeentelijke belastingen
 • Het aanvragen van zorg- en huurtoeslag in samenwerking met de belastinginvuller.

De cliëntondersteuner:

 • stelt vragen, luistert en vraagt dóór om uw hulpvraag helder te krijgen en heeft aandacht voor uw sociale netwerk
 • staat naast u in het ondersteuningstraject, neemt de tijd en komt zo nodig terug
 • sluit aan bij uw levenssituatie en helpt de knelpunten en mogelijkheden op een rijtje te zetten bij: zinvolle dagbesteding, inkomen, regelgeving, zorg, wonen, sociale contacten, mobiliteit en veiligheid
 • kent de gang van zaken rond het keukentafelgesprek en de procedure rond toekenning van voorzieningen
 • werkt samen met de cliëntondersteuning van MEE.

Wij  (de VOA's) zijn onafhankelijk en beslissen niet mee over de uitkomst bij de aanvraag van een voorziening. Wij zijn er voor u om naast u te staan ter versterking van uzelf.

Advies: vraag voordat u in gesprek gaat met de gemeente eerst een onafhankelijke cliëntondersteuner aan, zodat de gemeente bij de planning van het gesprek hiermee rekening kan houden.

“ONZE CLIËNTONDERSTEUNER IS ONAFHANKELIJK EN EMPATISCH”

Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA's)

Coördinator: Ada Wechgelaar

Telefoon: 06 282 33 933

Postadres: Secretariaat KBO Zaandam, Veldbloemenweg 46, 1508 WV Zaandam
(Geen bezoekadres)


Website Katholieke Ouderenbond

Ervaringen Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA'S)

Problemen met persoonlijke verzorging

Mevrouw vertelt dat ze al heel lang niet onder de douche is geweest: ‘Ik kan mezelf niet afdrogen, niet bij mijn rug komen en het is te vermoeiend. Ik was mezelf daarom in verschillende etappes, verdeeld over de dag. Deels in de badkamer, deels in de keuken.

Het is op enig moment niet meer alleen dat je hulp nodig hebt bij het huishouden maar vaak ook in je persoonlijke verzorging. Mevrouw: “ik deed een aanvraag bij het Sociaal Wijkteam, ik deed het eerste gesprek alleen, je neemt je dan van alles voor, vergeet dit niet te zeggen, vergeet dat niet te vragen. Maar het loopt dan toch anders. Ik had er weinig grip op”.

Onze ouderenadviseur  zegt: “mensen laten zich in een gesprek van hun beste kant zien en zeggen dat het nog wel gaat. Het is natuurlijk ook lastig om hardop te zeggen dat je iets niet meer kunt, je wilt ook niet dat het zo is. Maar als je hulp nodig hebt, zul je dat ook wel zelf moeten uitspreken”.

Na het eerste gesprek met het Sociaal Wijkteam kwam de ouderenadviseur op bezoek. Hij vertelde haar dat ze naar die gesprekken met het Sociaal Wijkteam iemand mee mag nemen en dat hij het gesprek als ouderenadviseur ook samen met haar kon voorbereiden.

Vervolgens  hebben zij in drie gesprekken samen alles doorgenomen en hebben een persoonlijk plan gemaakt. In zo’n plan staan de levensgebieden die ook in het gesprek met de gemeente aan bod komen. Zij hebben opgeschreven wat zij nog wel zelf kan en wat anderen voor haar kunnen doen en welke hulp nodig is. Toen kwam het tweede gesprek, mevrouw: “Ik voelde me gesteund en wist wat ik wilde vertellen. Ben luisterde en vulde af en toe wat aan. Dat was een prettig gesprek met een goed resultaat.’

Mevrouw zegt na afloop: “de ouderenadviseur heeft mij goede raad gegeven en heeft mij echt geholpen”.


Kwijtschelding belastingen

 Het verhaal van de ouderenadviseur en hulp bij belastingen.

De ouderenadviseur heeft mevrouw Jansen geholpen bij het aanvragen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. De kwijtschelding voor 2017 is inmiddels geregeld. Dat wil zeggen dat mevrouw Jansen dit jaar geen afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting hoeft te betalen. In totaal gaat het om een bedrag van bijna 650 euro.

Zij kreeg de aanslag van de gemeente en schrok ervan, zij las het bedrag en zag de datum waarop ze moest betalen. Zij raakte in paniek en was bang haar huis te worden uitgezet omdat zij de huur niet meer kon betalen.

Eerst ontvang je de aanslag, vervolgens kun je kwijtschelding aanvragen. Daarvoor moet je wel aan allerlei voorwaarden voldoen en bijvoorbeeld ook kopieën aanleveren van bankafschriften. Advies: als je denkt dat je voor kwijtschelding in aanmerking komt, dan moet je niet kiezen voor automatisch afschrijven. Want als je de aanslag krijgt, wordt meteen de eerste termijn al geïnd.’ Vragen? Bel onze coördinator.

Vastlopen in formulieren

Er zijn veel mensen voor wie de bureaucratie van de overheid te ingewikkeld is geworden. Als ouderenadviseur ondersteun ik veel ouderen die net als mevrouw Jansen vastlopen in formulieren en procedures. Ik help hen. Ik denk dat die brief over kwijtschelding veel eenvoudiger kan.

 Kwijtschelding

Voor mevrouw is de kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen een hele geruststelling. Van haar AOW kan ze immers maar net rondkomen. Mensen hebben leren leven met armoede, van vroeger uit. En ze schamen zich als ze hulp nodig hebben. Toch is het goed die hulp te vragen en gebruik te maken van de regelingen die er zijn.

Mevrouw Jansen: ik ben zo blij met onze ouderenadviseur, als er iets is, dan bel ik hem.

Heeft u ook een vraag over bijvoorbeeld kwijtschelding of langer thuis wonen?

Vraag dan om een (gratis) gesprek met een ouderenadviseur bij u in de buurt. Hij of zij luistert naar uw verhaal, maakt samen met u helder waar het probleem zit en helpt u zicht te krijgen op wat mogelijk is. Wilt u in gesprek met een ouderenadviseur, bel onze coördinator. 

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl