Toegang tot goede zorg

De Sociale Kaart en Sociale Wijk- en Jeugdteams van en in Zaanstad.

Sociaal Wijkteam

Sinds 2014 werken in Zaanstad elf Sociale Wijkteams, ieder voor een  wijk of een cluster van wijken. Een Sociaal Wijkteam biedt zorg en  ondersteuning op maat en uitgaand van de eigen mogelijkheden van  inwoners. U kunt nu dichtbij terecht met vragen of problemen op het  gebied welzijn, zorg, werk & inkomen, wonen en gezinsrelaties. Denkt  u hierbij onder andere aan huishoudelijke hulp, schulden, mantelzorg en  verslavingszorg.

Jeugdteam

Het Jeugdteam ondersteunt  jeugdigen en hun gezinnen met problemen in het opgroeien of opvoeden. Uitgangspunt daarbij is dat het gezin de regie over het eigen leven  heeft of weer krijgt. Het Jeugdteam werkt zoveel mogelijk vanuit de  eigen mogelijkheden en het netwerk van het gezin. Dat gebeurt met één  regisseur, op basis van één plan voor het gezin.

Sociale Wijkteams


Bekijk het overzicht van de wijkteams in Zaanstad voor de contactgegevens van jouw Sociale Wijkteam.


Jeugdteams


Meer informatie over het Jeugdteam.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl