Toegang tot goede zorg

De Sociale Kaart en Sociale Wijk- en Jeugdteams van en in Zaanstad.

In Zaanstad zijn elf Sociale Wijkteams en zes Jeugdteams actief. Zij helpen je (verder) bij het aanvragen van huishoudelijke hulp, als je schulden hebt, mantelzorgondersteuning wilt of als jij of jouw kind hulp nodig heeft bij gedrags- of emotionele problemen.

Sociaal Wijkteam

Sinds 2014 werken in Zaanstad elf Sociale Wijkteams, ieder voor een  wijk of een cluster van wijken. Een Sociaal Wijkteam biedt zorg en  ondersteuning op maat en uitgaand van de eigen mogelijkheden van  inwoners. U kunt nu dichtbij terecht met vragen of problemen op het  gebied welzijn, zorg, werk & inkomen, wonen en gezinsrelaties. Denkt  u hierbij onder andere aan huishoudelijke hulp, schulden, mantelzorg en  verslavingszorg.

Jeugdteam

In Zaanstad zijn zes Jeugdteams actief. Een Jeugdteam ondersteunt  jeugdigen en hun gezinnen met problemen in het opgroeien of opvoeden.  Uitgangspunt daarbij is dat het gezin de regie over het eigen leven  heeft of weer krijgt. Het Jeugdteam werkt zoveel mogelijk vanuit de  eigen mogelijkheden en het netwerk van het gezin. Dat gebeurt met één  regisseur, op basis van één plan voor het gezin.

Sociale Wijkteams


Bekijk het overzicht van de wijkteams in Zaanstad voor de contactgegevens van jouw Sociale Wijkteam.


Jeugdteams


Bekijk het overzicht van de Jeugdteams in Zaanstad voor de contactgegevens van jouw Jeugdteam.

Hoog contrastGa naar Zaanstad.nl